Lions-tavoitteet

 
1. Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä maailman kaikkien kansojen kesken.

2. Edistää hyvän hallitsemisen ja täydellisten kansalaisoikeuksien periaatetta.

3. Osoittaa aktiivista harrastusta yhteiskunnan taloudellista, sivistyksellistä, sosiaalista ja siveellistä menestystä kohtaan.

4. Yhdistää klubeja ystävyyden, hyvän toveruuden ja keskinäisen yhteisymmärryksen avulla.

5. Valmistaa tilaisuus vapaaseen keskusteluun kaikista yleisistä kiinnostavista asioista, ei kuitenkaan väittelyyn puoluepolitiikasta eikä uskonnosta.

6. Kannustaa palvelunhaluisia miehiä ja naisia työhön paikkakuntansa hyväksi ilman henkilökohtaista taloudellista hyötyä, sekä tehokkaaseen ja korkeat eettiset vaatimukset täyttävään toimintaan kaupan, teollisuuden, eri ammattien ja julkisen toiminnan alalla sekä yksityisissä yrityksissä.